Stránkové dni


 

Kontatné informácie:

Regionálna organizácia SPZ Košice

Pri Miklušovej väznici 8

040 01 Košice

 

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 13:00

Utorok     8:00 - 13:00

Streda     11:00 - 15:00

Štvrtok    8:00 - 13:00

Piatok    nestránkový deň

 

Úlohy predstavenstva v zmysle § 28 stanov SPZ

Úlohy predstavenstva v zmysle § 28 stanov SPZ

Predstavenstvo OkO/RgO SPZ v období medzi zasadnutiami rady OkO/RgO SPZ:

a) obstaráva všetky záležitosti OkO/RgO SPZ a spravuje jej majetok,


b) pripravuje návrh rozpočtu na budúci rok a polročne sleduje jeho plnenie,


c) rozpracúva a zabezpečuje plnenie uznesení rady OkO/RgO SPZ a podáva jej o svojej činnosti správu,


d) prijíma členov na základe písomnej žiadosti a navrhuje udeliť čestné členstvo v SPZ,


e) na základe poverenia SPK môže organizovať vo svojom obvode teoretickú a praktickú prípravu pre skúšky z poľovníctva a organizačne zabezpečiť vykoananie skúšok,

f) rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru s platenými pracovníkmi OkO/RgO SPZ,

V naliehavých prípadoch, najmä ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti predstavenstva OkO/RgO SPZ rozhodnúť predseda spolu s tajomníkom alebo členom predstavenstva OkO/RgO SPZ. Takéto rozhodnutie podlieha schváleniu najbližšej schôdze predstavenstva OkO/RgO SPZ, inak stráca platnosť a účinnosť.

Kalendár podujatí

Kynologické podujatia

Osvetové podujatia

Strelecké podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CK Hubertus